Kỹ sư phần mềm nền tảng hành động

Part Time4 tháng trước
Employment Information
Trách nhiệm

Với tư cách là Nhà thiết kế sản phẩm, bạn sẽ làm việc trong Nhóm phân phối sản phẩm kết hợp với UX, kỹ thuật, sản phẩm và tài năng dữ liệu.

  • Có kiến thức vững chắc về các hoạt động thương mại.
  • Xây dựng các ứng dụng web thế hệ tiếp theo tập trung vào phía khách hàng
  • Làm việc trên nhiều dự án cùng một lúc và luôn đáp ứng các thời hạn dự thảo
  • Đã tốt nghiệp hoặc đang trong bất kỳ năm học nào
  • Chỉnh sửa công việc của các nhà thiết kế trước để tạo ra một thẩm mỹ thống nhất cho các vật liệu thương hiệu của chúng tôi
Chứng chỉ
  • B.C.A / M.C.A trong khoá học của Đại học Quốc gia đã hoàn thành.
  • 3 năm kinh nghiệm thiết kế chuyên nghiệp trở lên
  • Đã tốt nghiệp hoặc đang trong bất kỳ năm học nào
  • Bằng cấp cao hoặc kinh nghiệm tương đương trong thiết kế đồ họa và web
Skills
PHP
Job location
Kỹ sư phần mềm nền tảng hành động
Vista
Kỹ sư phần mềm nền tảng hành động
6 Vacancy-Part Time
Copenhagen, Denmark, Denmark
Hour Consulting

Mọi tin tức đều được
cập nhật thường xuyên

Hour Consulting