Giám đốc cung cấp dịch vụ

Kỳ thực tập2 tháng trước
Employment Information
Trách nhiệm

Với tư cách là Nhà thiết kế sản phẩm, bạn sẽ làm việc trong Nhóm phân phối sản phẩm được kết hợp với các nhân tài về trải nghiệm người dùng, kỹ thuật, sản phẩm và dữ liệu.

  • Có kiến ​​thức vững chắc về hoạt động thương mại.
  • Xây dựng các ứng dụng web thế hệ tiếp theo tập trung vào phía khách hàng
  • Làm việc trên nhiều dự án cùng một lúc và luôn đáp ứng thời hạn dự thảo
  • đã tốt nghiệp hoặc hiện đang học bất kỳ năm học nào
  • Sửa đổi công việc của các nhà thiết kế trước đó để tạo ra tính thẩm mỹ thống nhất cho chất liệu thương hiệu của chúng tôi
Trình độ chuyên môn
  • Hoàn thành khóa học B.C.A / M.C.A của Đại học Quốc gia.
  • 3 năm kinh nghiệm thiết kế chuyên nghiệp trở lên
  • đã tốt nghiệp hoặc hiện đang học bất kỳ năm học nào
  • Bằng cấp cao hoặc kinh nghiệm tương đương về thiết kế đồ họa và web
Skills
FilamentPHP
Job location
Giám đốc cung cấp dịch vụ
Periscope
Giám đốc cung cấp dịch vụ
5 Vacancy-Kỳ thực tập
Newyork, Newyork, Hoa Kỳ
JobBox - Tập lệnh bảng công việc của Laravel

Những điều mới sẽ luôn được cập nhật thường xuyên

JobBox - Tập lệnh bảng công việc của Laravel